Skip to product information
1 of 1

Waldemar Publishing

Affirmaties voor Kids

Affirmaties voor Kids

Regular price €17,50 EUR
Regular price Sale price €17,50 EUR
Sale Sold out
Tax included.

"Affirmaties voor Kids" is een prachtig geïllustreerd boek vol met affirmaties die kinderen in staat stellen om dat gene te herkennen wat ze leuk vinden of mooi vinden aan zichzelf en de wereld om hen heen. Affirmaties kunnen helpen bij het verminderen van gevoelens van paniek, stress en zelftwijfel, terwijl ze tegelijkertijd je gevoel van eigenwaarde, positieve denkwijze, zelfvertrouwen en vermogen om je doelen te bereiken versterken.Net zoals studies hebben aangetoond, hopen we dat "Affirmaties voor Kids"een positieve invloed zal hebben op het zelfbeeld door middel van eenvoudige zelfbevestigende oefeningen.

"Affirmaties voor Kids" is a beautifully illustrated book filled with affirmations that empower childrento recognize everything they love or find beautiful about themselves and the world around them.Affirmations can help reduce feelings of panic, stress, and self-doubt while strengthening your sense of self-worth, positive mindset, self-confidence, and ability to achieve your goals. Just like studies have shown, we hope that "Afirmashon pa mucha" will have a positive impact on self-esteem through simple self-affirming exercises.View full details